RAZPIS ZA ŽIVILA 2016-2019


RAZPIS ZA STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE IN POMOŽNA DELA V KUHINJI ZA OBDOBJE 4 LET