TATJANA ROSEC
Vodja finančno računovodske službe
03 89 88 403

V finančno računovodski službi izvajamo strokovne naloge s področja financ in računovodstva vključno z načrtovanjem, poročanjem in spremljanjem poslovanja doma.

Ta služba   med drugim izstavlja račune za opravljene storitve in ima tudi svojo blagajno, kjer se  lahko brez zaračunane provizije poravnavajo položnice za oskrbo.

V naši službi skrbimo tudi za javna naročila in sodelujemo pri delu v bifeju, ki se nahaja v recepciji doma.