TATJANA PROSENC
višja fizioterapevtka
03 89 88 412

Življenjska doba današnjega človeka se zaradi vedno bolj napredne medicine podaljšuje in zato se število starejših z leti viša. Čeprav se staranje ne šteje za patološki proces, časovno pogojeno izgubljanje zgradbe in funkcije vseh organskih sistemov, vodi v končno patološko stanje. Na funkcijske sposobnosti posameznika vplivajo starost, telesna aktivnost in forma skozi življenje, teža in prehrana, življenjski slog (kajenje, pitje alkohola), pojav kroničnih bolezni, kognitivno stanje, lastno prepričanje o svojih zmožnostih ter strah pred poškodbami in padci. Proces staranja pa poslabšajo nedejavnost, slaba hidracija in prehranjenost.

Fizioterapija je panoga medicine, ki temelji na strokovnih in teoretičnih znanjih in ima pomembno vlogo pri krepitvi zdravja in zagotavljanja kakovostnega življenja.

Največji izziv rehabilitacije starostnikov (za razliko od mlajše populacije) je dejstvo, da ima večina starostnikov več kot eno medicinsko diagnozo. Verjetnost za večje število bolezni narašča s starostjo. Simptomi ene bolezni lahko prekrivajo simptome druge bolezni. Pri izboru terapije je potrebno upoštevati telesni sistem, ki ima glede na diagnozo prednost pred ostalimi. Pri starostnikih so postopki rehabilitacije najpogosteje usmerjeni v okrevanje zaradi zmanjšane zmožnosti ali v prilagoditev na zmanjšano zmožnost. Tako stanovalcu, ki je zbolel (se poškodoval) poskušamo s fizioterapijo povrniti vitalnost telesnih funkcij ali ohraniti njihovo stopnjo samostojnosti in boleznim navkljub omogočiti večjo kakovost bivanja v domu.

V našem Domu nudimo stanovalcem tako individualno, kot skupinsko fizioterapijo.

 

INDIVIDUALNA TERAPIJA

Individualno terapijo izvajamo običajno po napotilu zdravnika. Kot dobra praksa se je pokazala intenzivna terapija ob sprejemu stanovyalca v dom. Najprej s pomočjo orientacijskega testa in pogovora skupaj z uporabnikom (v kolikor je komunikacija mogoča) »določimo« realni cilj in pripravimo načrt za dosego čim večjega zadovoljstva.

Po določenem času, če  stanovalec ne napreduje v smislu gibanja, se terapija preneha oziroma preda negovalnemu osebju. Terapija je vedno usmerjena k čim višji stopnji samostojnosti in vertikalizaciji, zdravljenju, lajšanju bolečin, preprečevanju komplikacij (respiratorne težave, preležanine, kontrakture, atrofije…) in boljšemu tako psihičnemu kot fizičnemu počutju.

 

V našem domu izvajamo naslednje tehnike in metode FTH:

 • Elektroterapija in elektrostimulacija,
 • Ultrazvočna terapija,
 • Termoterapija in krioterapija,
 • Hidroterapija (lokalne kopeli),
 • Fototerapija  (laser),
 • Masaže (terapevtske masaže, vibracijska masaža),
 • Specialne metode v fizioterapiji  (PNF),
 • Respiratorna terapija,
 • Kinezioterapija- gibalna terapija,
 • Kineziotaping – kinološki lepilni trakovi.

 

Vsakodnevno izvajamo terapevtsko obravnavo stanovalcev z namenom vzdrževanja in izboljšanja fizične kondicije. Program zajema:

 • vaje za krepitev grobe in fine mišične moči,
 • vaje za gibljivost,
 • vaje za ravnotežje in koordinacijo,
 • trening vzdržljivosti,
 • posedanje z nogama preko roba postelje,
 • učenje stoje, učenje in trening hoje, hoja po stopnicah.

 

Terapijo  izvajamo na oddelku v sobah stanovalcev in v prostorih terapije.

 

Sodelovanje s sorodniki

Dolgoletna praksa je pokazala, da je zdravljenje in rehabilitacija bistveno boljša, če v procesu aktivno sodelujejo tudi sorodniki stanovalca. Tistim, ki si te vrste sodelovanja želijo, sem vedno na voljo in pripravljena pokazati in jih naučiti, kako lahko uporabniku tudi sami pomagajo. 

 

SKUPINSKA TERAPIJA

Telovadba za kondicijsko bolj pripravljene stanovalce potekala 2x tedensko po 30 minut (ponedeljek in sreda). Za stanovalce,  ki so slabše pomični, skupinska telovadba potekala v prostorih delovne terapije 2x tedensko po pol ure. Ob ponedeljkih vadbo vodi delovna terapevtka, ob sredah fizioterapevtka. Ob petkih so ob 10.30 potekajo športno – zabavne dejavnosti skupaj z delovno terapevtko in fizioterapevtko ter občasno v sodelovanju z dijaki in mentorico Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec. Od novembra dalje potekala telovadba tudi ob torkih ob 9.00.