MELVINA KASTELIC
Dipl. socialna delavka,samostojna svetovalka, Vodja oddelkov z osebnim spremljanjem
03 89 88 409 Mobitel: 051 609 428

Film, ki govori o osebi zboleli za demenco »Še vedno Alice«, se nam je globoko vtisnil v spomin.  V filmu Alice pravi: » Raje bi imela raka. Za obolele z rakom tečejo maratone, zbirajo sredstva, nosijo rožnate pentlje…« O raku slišimo veliko, o demenci pa še vedno premalo. Demenca je nekaj neznanega, je skrivnost in skrivnosti nas delajo negotove. Neznanega se bojimo, saj nanj ne moremo vplivati in ga nadzorovati. Hkrati nas strah pred neznanim ovira pri razvoju in nam otežuje odkrivanje novih stvari in pojmov. Pogosto se oboleli in njihovi sorodniki počutijo odrinjeni na rob družbe. Počutijo se sami. Velikokrat si ne priznajo, da je njihov najbližji zbolel za to obliko bolezni.

Demenca je problem posameznika, družine in naraščajoči problem sodobnih razvitih družb. V mednarodni klasifikaciji bolezni je demenca opredeljena kot sindrom, ki ga povzroča več kot 200 bolezni, katere prizadenejo možgane direktno ali posredno. Najpogostejše oblike demence so Alzheimerjeva demenca,  demenca z Lewievimi telesci in vaskularna demenca, ki je posledica možganskih žilnih bolezni.

Ločimo tri stadije obolenja glede na različno stopnjo prizadetosti bolnika. Glede na to, ločimo tudi oskrbo obolelih in posledično obremenitev sorodnikov in zaposlenih na oddelku z osebnim spremljanjem. Glede na stadij obolenja in stopnjo prizadetosti stanovalca, predlagamo sorodnikom namestitev na oddelek z osebnim spremljanjem.

V našem domu delujeta dva oddelka z osebnim spremljanjem: oddelek Medvedki, ki zajema 16 postelj, kamor nastanjamo stanovalce obolele z demenco v prvem in v začetku drugega stadija obolenja z demenco in oddelek Ježki, ki zajema 22 postelj, kamor nastanjamo stanovalce obolele z demenco v napredovanjem drugem in v tretjem stadiju obolenja.

Kadar se skupaj s stanovalcem in njegovimi sorodniki nagibamo k nastanitvi na oddelek Medvedki, stojimo za dejstvom, da je brez ovinkarjenj stanovalcu potrebno povedati resnico, ga soočiti z diagnozo. To je v začetnem stadiju še mogoče in s tem se omogoči osebi oboleli z demenco, da v naprej poda svoje mnenje glede nekaterih pomembnih odločitev kot so dedovanje, določitev skrbnika.

V prvi stadij uvrščamo naslednje začetne spremembe:

 • moten je priklic novih podatkov, spomin za pretekle dogodke pa je ohranjen,
 • motnje govornega izražanja (oboleli ne najde besed, nadomešča jih s podobnimi besedami in opisi, besede napačno izgovarja, uporablja enostavni govor, ponavlja iste besede…),
 • blaga upočasnitev govora,
 • oboleli založi stvari in jih pogosto išče,
 • nespečnost, potrtost, depresija, osebnostne spremembe in
 • umik iz socialnega okolja.

Na oddelku Medvedki nameščamo tudi stanovalce, pri katerih beležimo tudi določene simptome iz že drugega stadija bolezenskega stanja demence, ki pa so naslednji:

 • zmanjšan spomin tudi za pretekle dogodke,
 • motnje razumevanja, ponavljanje stavkov in besed,
 • govor ni tekoč,
 • pomanjkanje orientacije,
 • motnje pri prerisovanju likov in risanja ure,
 • vedenjske in psihične motnje (blodnjavost, halucinacije, depresija, vznemirjenost, tavanje, fizična in verbalna agresivnost),
 • spremenjene spolne navade in
 • popuščanje naučenih socialnih navad (inkontinenca).

Na oddelek Ježki nameščamo stanovalce z napredovano stopnjo demence.

Oba oddelka sta oddelka z osebnim spremljanjem, kjer zagotavljamo prisotnost delavcev 24 ur dnevno.

Pri svojem delu uporabljamo različne metode dela, katere izvajamo po metodah individualnega in timskega dela, upoštevamo splošna strokovna načela aktivnosti in avtonomije, možnost izbire.

V svoje delo smo uvedli tudi novo, sodobno metodo dela, to je kongruentno odnosno nego.