Pri nas v Domu za varstvo odraslih Velenje spoznavamo znakovni jezik gluhih. Stanovalci se učijo osnov jezika,  se pri tem zabavajo, družijo in skrbijo za »umovadbo«.  Poznavanje osnov znakovnega jezika se jim  zdi koristno, saj mnogi med njimi že slabše slišijo.