LENA OCEPEK
Poslovna sekretarka
03 89 88 402, FAX: 03 89 70 651
S tajništvom,  ki je ob enem tudi glavna pisarna doma, svojci vzpostavijo prvi stik v trenutku, ko želijo enemu izmed svojih najbližjih olajšati in polepšati njihovo jesen življenja. Torej v tajništvu sprejmemo vse vloge, ki jih svojci oddajo za namestitev v domu, Domu za varstvo odraslih Velenje.

Tako kot svojci vzpostavijo prvi stik z domom v tajništvu, prav tako tudi iskalci zaposlitve. Ker imajo možnost v Domu opravljati tudi razne vaje in pripravništva se vsi dijaki, študentje ter pripravniki najprej zglasijo v tajništvu, kjer jih usmerimo ter uredimo vso potrebno dokumentacijo za uspešen začetek dela.

Zavedamo se, da so zaposleni tisti, po katerih se naš Dom najbolj razlikuje od konkurence, zato tudi v tajništvu skrbimo, da jim urejamo in spremljamo njihovo zaposlitev v Domu.

Na nas se lahko obrnete po informacije če zajemajo:

 • pogovor z gospo direktorico,
 • sprejemanje in vpisovanje prispele dokumentacije,
 • spremljanje in usmerjanje strank,
 • načrtovanje, organiziranje in usklajevanje dela,
 • posredovanje telefonskih klicev,
 • skrb za obveščanje sodelavcev,
 • arhiviranje dokumentacije,…

V tajništvu doma pa skrbimo tudi za kadrovske zadeve:

 • zbiranje, vodenje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami pri urejanju delovnih razmer delavcev,
 • strokovna in administrativna opravila za Svet doma,
 • vodenje kadrovske korespondence doma,
 • izdajanje odločb o dopustih in vodenje evidenc o dopustih,..

Ne smemo pa pozabiti omeniti, da v tajništvu prav tako skrbimo za utrinke skozi leto, katere skrbno zbiramo in hranimo. Te utrinke, ki jih razdelimo da pomladno  – poletne ter jesensko – zimske objavimo v našem domskem časopisu Domski Štrukli, ki izide dvakrat na leto in so ga veseli tako stanovalci kot tudi sami zaposleni.