SUADA MATIĆ
Namestnica direktorice za zdravstveno nego in oskrbo
03 89 88 407 Mobitel: 041 610 255

Služba zdravstvene nege in oskrbe  je del sistema zdravstvenega varstva, ki vključuje  ohranjanje zdravja, preprečevanje bolezni in skrbi za fizično in psihično bolne ter invalide vseh starosti.

Zdravstvena nega je usmerjena v celostno obravnavo stanovalca, v ugotavljanje in reševanje njegovih negovalnih problemov in doseganju pozitivnih rezultatov na področju psihičnega, fizičnega in socialnega potenciala v okolju, kjer živi.

Skrbi za kontinuirano 24 urno izvajanje aktivnosti zdravstvene nege, ki se izvajajo po konceptu načrtovanja, izobraževanja, izvajanja, kontroliranja in vrednotenja opravljenih storitev. Za kontinuirano zdravstveno nego skrbi zdravstveno negovalni tim, ki ga sestavljajo  namestnica direktorice za zdravstveno nego in oskrbo, medicinske sestre vodje tima, srednje medicinske sestre, bolničarji-negovalci, varuhi in strežnice. Zdravstveno negovalni tim  sodeluje še s člani širšega zdravstvenega tima, in sicer z zdravnikom, fizioterapevtko, delovno terapevtko, socialno delavko, animatorko in ostalimi službami, ki vsaka na svoj način pripomore h kakovosti življenja in bivanja v domu.

Medicinka sestra  pomaga zdravemu in bolnemu v vseh aktivnostih, ki pripomorejo k ohranitvi zdravja, vrnitvi zdravja ali mirni smrti in bi jih le-te opravil samostojno, če imel za to voljo, moč in znanje. Na tem področju je medicinska sestra strokovnjak in ima pravico pobude in nadzora.

V zdravstveno negovalnem timu pa si ne moremo predstavljati dela brez bolničarjev negovalcev, ki nudijo pomoč stanovalcu pri vseh življenjskih potrebah, katerih ne more  opraviti sam in potrebuje pomoč druge osebe.

V timu sodelujejo še varuhi in strežnice, ki svojim delom poskrbijo za bolj čisto in urejeno okolje v katerem biva stanovalec.

Pri delu upoštevamo cilje sodobne gerontološke zdravstvene nege. Starostnika obravnavamo celostno in v skladu z njegovimi fizičnimi, psihičnimi in socialnimi potrebami.

Spodbujamo profesionalen razvoj zaposlenih, njihovo strokovno izpopolnjevanje ter strmenje k zastavljenim ciljem.

Strokovno usposobljeno osebje zagotavlja celovito strokovno zdravstveno nego in oskrbo stanovalcem 24 ur na dan vse dni v letu.